Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail
  • Thực hư về thiền chữa bệnh

    10:30 AM | 13/09/2014 - Khỏe +

    (SKGĐ) Đã có rất nhiều thông tin nói về việc thiền chữa bệnh. Và một số căn bệnh nan y mà y học “bó tay” cũng đã được chữa khỏi nhờ thiền. Vậy thiền là gì và thực hư thiền chữa bệnh ra sao!?.

    Đọc tiếp

Đầu trang