Hợp tác quảng cáo

Tag

Lấy phải vợ đoảng

Gia đình khỏe - 3:52 PM | 11/08/2016 -
Chiều muộn, nhìn đống đồ bừa bộn khắp nhà, chén bát cả đống chưa rửa… Anh quay qua cô vợ đang ngồi vừa ăn chè vừa coi ...