Hợp tác quảng cáo

Tag

Của chồng công vợ

Gia đình khỏe - 3:14 PM | 26/12/2016 -
Vợ: Hình như chồng có quỹ đen? Hình như chồng có bồ? Sao tất cả gánh nặng gia đình đều đổ lên đầu mình thế này?