Hợp tác quảng cáo

Tag

Khi chồng lấn át vợ

Gia đình khỏe - 11:03 AM | 24/09/2018 -
Bất kể nhà có việc gì, dù lớn dù nhỏ, người có quyền quyết định bao giờ cũng chỉ là anh. Mọi ý kiến em đưa ra, nếu không ...

Cái gì cũng “mẹ anh”…

Sống tâm lý - 12:39 PM | 04/10/2016 -
Hãy thử tưởng tượng, sẽ ra sao nếu bạn trót yêu và cưới một anh chàng luôn bắt đầu câu chuyện với vợ bằng ba từ “mẹ anh ...

Nỗi niềm góa phụ

Sống tâm lý - 2:59 PM | 31/03/2016 -
Thật bất công khi đàn ông tục huyền thường được chấp nhận dễ dàng, còn khi đàn bà góa muốn tái giá thì họ ngay lập tức ...