Hợp tác quảng cáo

Tag

Silicone – thích hay sợ?

Gia đình khỏe - 10:00 AM | 04/01/2015 -
Hầu hết người ta chỉ biết đến silicone như một liệu pháp nâng ngực, độn mông và gần đây là hàng loạt những vụ tai biến ...