Hợp tác quảng cáo

Tag

Sự thật ít biết về cocaine

Khỏe + - 11:58 AM | 24/12/2018 -
Trước khi bị cấm, bị coi là thuốc độc, vào những năm 1970, cocaine là thứ thuốc phổ biến thứ hai ở Mỹ, có thể dễ dang ...

Sự thật về caffeine

Dinh dưỡng - 2:43 PM | 20/12/2018 -
Chất caffeine được phân tích lần đầu tiên vào năm 1820 và sau đó được sử dụng rất nhiều trong các thức uống và dược ...