Hợp tác quảng cáo

Tag

Khi chồng lấn át vợ

Gia đình khỏe - 11:03 AM | 24/09/2018 -
Bất kể nhà có việc gì, dù lớn dù nhỏ, người có quyền quyết định bao giờ cũng chỉ là anh. Mọi ý kiến em đưa ra, nếu không ...

Dạy con - ai đúng ai sai?

Gia đình khỏe - 4:38 PM | 13/02/2017 -
Nhà nào chẳng có chuyện vợ chồng giận dỗi, bất đồng, xích mích... trong việc dạy bảo con cái, việc đúng sai của ai không ...

Của chồng công vợ

Gia đình khỏe - 3:14 PM | 26/12/2016 -
Vợ: Hình như chồng có quỹ đen? Hình như chồng có bồ? Sao tất cả gánh nặng gia đình đều đổ lên đầu mình thế này?