Hợp tác quảng cáo

Tag

Sự thật ít biết về cocaine

Khỏe + - 11:58 AM | 24/12/2018 -
Trước khi bị cấm, bị coi là thuốc độc, vào những năm 1970, cocaine là thứ thuốc phổ biến thứ hai ở Mỹ, có thể dễ dang ...