Hợp tác quảng cáo

Tag

Khi mái đầu sắp bạc

Sống tâm lý - 2:04 PM | 21/04/2016 -
Bối rối, giật mình, hụt hẫng, khi phát hiện mái tóc xanh đã điểm bạc là những cảm giác ban đầu của một số người khi đã ở ...