Hợp tác quảng cáo

Tag

Hiểu đúng về nước ozone

Khỏe + - 8:00 AM | 09/03/2015 -
Nước anolyte (ozone) có thể chữa được bệnh chân miệng (TCM). Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải đã đưa ra cách chữa trị bằng ...