Hợp tác quảng cáo

Tag

Cẩn trọng khi truyền dịch

Khỏe + - 7:09 PM | 15/05/2014 -
Cứ thấy cơ thể mệt mỏi, sốt… là truyền dịch. Giờ đây, nhiều người lạm dụng một cách quá mức cần thiết mà không biết rằng ...