Hợp tác quảng cáo

Tag

Nam giới cũng "mãn kinh"

Gia đình khỏe - 11:00 AM | 14/07/2015 -
(SKGĐ) Mãn dục nam là một quá trình dài hơi, lai rai, lắt nhắt và với nhu cầu “phổ thông” thì quá trình mất sức này hoàn ...

Nam giới cũng "mãn kinh"

Gia đình khỏe - 10:00 AM | 16/02/2015 -
(SKGĐ) Hiện tượng "mãn kinh" của nam cũng tương tự như mãn kinh ở nữ giới và đôi khi còn mạnh hơn, tuy nhiên hiện tượng ...