Hợp tác quảng cáo

Tag

Nguy hiểm như ngồi nhiều

Khỏe + - 10:10 AM | 09/08/2014 -
(SKGĐ) Các cụ nhà ta có câu “đi, đứng, nằm, ngồi” cứ theo thứ tự đó mà sống lâu. Qua đó có thể thấy “ngồi” đứng ở cuối ...