Hợp tác quảng cáo

Bài tập Kegel mọi phụ nữ nên làm để ‘chuyện ấy’ tốt hơn

Khỏe + - 8:00 PM | 02/01/2023
Sàn chậu đề cập đến các cơ hỗ trợ các cơ quan bao gồm bàng quang, tử cung và ruột. Sức mạnh và sức khỏe chung của cơ sàn chậu rất quan trọng đối với chức năng tình dục. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng kích thích, khoái cảm và cực khoái.