Hợp tác quảng cáo

Mang thai ảnh hưởng như thế nào đến phản ứng miễn dịch chống lại COVID-19

Khỏe + - 8:00 PM | 26/10/2021
Đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng đã thách thức chuyên môn khoa học và lâm sàng, do đó phơi bày những thiếu sót trong việc hiểu biết về virus và phơi bày những lỗ hổng tồn tại trong hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.