Hợp tác quảng cáo

Tập Kegel để chuyện 'yêu' thăng hoa hơn

Gia đình khỏe - 6:19 PM | 16/06/2018
Kegel là bài tập thể dục cho nhóm cơ đặc biệt gọi là "nhóm cơ mu cụt". Nhóm cơ này được xem là có tác động lên hệ niệu sinh dục. Tập Kegel giúp cải thiện ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ, phát huy lợi ích lên sức khỏe tình dục nói chung.