Hợp tác quảng cáo

Sẽ ra sao nếu dân số cả thế giới chỉ ăn... rau?

Dinh dưỡng - 6:09 PM | 25/06/2016
Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Đại học Oxford, Anh ước tính rằng nếu toàn bộ dân số thế giới thay đổi thói quen ăn uống theo hướng dẫn chế độ ăn toàn cầu của WHO (Tổ chức y tế thế giới) có thể ngăn chặn 5-8 triệu ca tử vong mỗi năm tới năm 2050, tương đương với giảm 6-10% tỷ lệ tử vong toàn cầu. Đó là chế độ ăn với phần lớn thực vật.