Hợp tác quảng cáo

Đeo tai nghe đúng cách để bảo vệ thính giác

Khỏe + - 4:21 PM | 13/06/2017
Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), khoảng 1,1 tỷ người trong độ tuổi 12-35 sử dụng các thiết bị âm thanh cá nhân với mức âm lượng không an toàn, có nguy cơ gây mất khả năng nghe vĩnh viễn.