Hợp tác quảng cáo

Sự thật về thuốc lá điện tử

Khỏe + - 8:00 AM | 03/04/2015
Thuốc lá điện tử đang được hút, là thiết bị được thương mại hóa từ năm 2004. Ý tưởng này để mô phỏng cảm giác của việc hút thuốc khi cung cấp một nguồn nicotine thay thế mà không bị sử dụng hắc ín (nhựa thuốc lá).

Thuốc lá điện tử giúp cai thuốc

Khỏe + - 1:45 PM | 23/12/2014
(SKGĐ) Theo một nghiên cứu tổng quan đáng tin cậy trên phạm vi quốc tế thì thuốc lá điện tử có thể giúp người hút thuốc cai hẳn thuốc hoặc giảm bớt lượng hút hàng ngày.