Hợp tác quảng cáo

Cha mẹ nên làm gì khi con nghiện game?

Cho con - 2:00 PM | 02/02/2023
Khi nói đến trò chơi điện tử, nhiều bậc cha mẹ có thể nghĩ rằng điều này thật vô nghĩa. Chúng ta thấy trẻ em chơi trò chơi trên Internet, chỉ điều khiển một người đi lại, hoặc đánh nhau và giết chóc, có vẻ rất nhàm chán.