Hợp tác quảng cáo

Bạn có để tiền "trôi xuống cống"?

Khỏe + - 8:05 AM | 17/12/2014
(SKGĐ) Theo tính toán, có khoảng 2/3 lượng nước sử dụng ở phòng tắm trong mức nước trung bình sử dụng trong nhà. Bằng cách cắt giảm lãng phí nhiều nước ở phòng tắm, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền trên hóa đơn phải chi trả và cũng chính là cách thân thiện với môi trường.