Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail
  • Trí nhớ của bạn tốt hơn bạn tưởng rất nhiều

    11:15 AM | 13/04/2017 - Khỏe +

    Không có trí nhớ, con người rơi vào trạng thái quên, quên thời gian, quên không gian, quên lời nói của chính mình, quên mất những người thân trong gia đình và bạn bè trước kia… Những bí ẩn của trí nhớ của trí nhớ con người vẫn chưa khám phát hết, nhưng nó dường như vô hạn.

    Đọc tiếp

Đầu trang