Hợp tác quảng cáo

Tag

Xoa bóp trị tê tay, chân

Khỏe + - 2:30 PM | 16/03/2015 -
Triệu chứng tê chân tay thường xuất hiện từ đầu ngón ở các chi với cảm giác tê rần như bị châm trích. Cảm giác tê tăng ...