Hợp tác quảng cáo

Tag

Ung thư dạ dày và những cảnh báo

Khỏe + - 10:44 AM | 29/05/2015 -
Ở nước ta, việc chuẩn đoán ung thư dạ dày thường muộn nên để lại những hậu quả nặng nề dù đã được cắt bỏ phần dạ dày bị ...