Hợp tác quảng cáo

Tag

Phát bệnh vì… ngoại hình

Khỏe + - 11:07 AM | 08/01/2016 -
Hoang tưởng về ngoại hình là trạng thái tâm lý tiêu cực, trong đó đối tượng lo âu quá mức đến những khiếm khuyết của cơ ...