Hợp tác quảng cáo

Tag

Khi vợ chán chồng…

Sống tâm lý - 2:47 PM | 15/03/2016 -
Thực tế hôn nhân nhiều thử thách, mà cảm xúc con người thì lên xuống thất thường. Chuyện những phụ nữ làm chồng chán, ...

Đố chồng dám... lười

Sống tâm lý - 8:15 AM | 28/12/2014 -
Cứ về đến nhà là bạn gần như không có cả thời gian ngước lên cái đồng hồ. Tất bật cơm nước, nhà cửa, con cái, áo quần… ...